Hvem er vi ?

 

ESBJERGSPILLENE er en folkeoplysende forening – en glad kulturforening, som blev stiftet i 1987 af en kreds af borgere, der repræsenterede forskellige kultur- teater- og uddannelsesinstitutioner i Esbjerg.
Esbjerg kommune med Poul Holst og Jette Høgsbro var tillige initiativtagere.
Formålet er at synliggøre Esbjergs historie via teater, sang, dans, musik og drama. Vi har i samarbejde med forskellige organisationer levendegjort epoker og begivenheder i byen. Vi afholder fortælleaftener, hvor borgerne deltager. De fortæller om begivenheder, om deres hverdagsliv og arbejdsliv, de medbringer foto, dagbøger og herlige beretninger. Disse livsfortællinger har inspireret forfatterne.
Hvert 2. eller 3. år har Esbjergspillene spillet egnsspil forskellige steder i byen og på havnen.
Esbjergspillene har især fået stor støtte fra Byhistorisk Arkiv. Vi har tillige et frugtbart samarbejde med byens øvrige kulturinstitutioner – Esbjerg Kulturskole, Seminariet i Esbjerg, Ungdomsskolen, Kulturskolen, Kunstmuseet, Esbjerg Museum, Esbjerg Produktionsskole, ÆldreSagen, Esbjerg Børne- og ungdomsteater, Teatergruppen Fugl Føniks og Patriciahuset.
Foreningen modtager økonomisk støtte fra Esbjerg Kommune i form af underskudsdækning. Vi får endvidere støtte fra en række fonde ikke mindst lokale fonde, banker, men også fonde som DATS – dansk amatørsamvirke og Tuborgfonden.
Ca. 200 mennesker er aktive i forbindelse med egnsspillene. Hver forestilling bliver set af ca. 3500 til 4000 mennesker, børn, unge voksne og mange pensionister.
Foreningen har 60 medlemmer fra 5 til 80 år. Vi har ingen optagelsesprocedure, alle er velkommen til at deltage, vi hylder mangfoldigheden.
Der er ingen ansatte i foreningen – forfatter, instruktører, komponister og orkester/korleder er professionelle. Det foreningens princip, at det er frivillige,der er involveret på scenen og bag scenen.
Vi har base i Teaterhuset i Borgergade 25, hvor vi deler lokaler med EsbjergBørne- og Ungdomsteater. Her har vi møde- og øvelokaler og opbevaringsrum til vore kostumer og rekvisitter. Vi lejer disse velegnede lokaler af Esbjerg Kommune på særlige favorable vilkår.

Foreningen afholder teatervirksomhed mellem de store forestillinger. Vi vil gerne holde energierne i gang og udvikle os ved at tage den udfordring op, som det er at arbejde med andre genrer – i form af børneteater, familieforestillinger, små smalle forestillinger, revy o.l.

Vi søger at dygtiggøre os ved at følge div. kurser indenfor teater, scenografi o.l.
Vi er medlem af Esbjerg Amatørteaterråd.

Egnsspil:

1988 – “Havnespillet” – Fokus på Århundredeskiftet 1900 – 1910

Forfatter: Erik H. Andersen
Instruktør: Kaj Tagmose
Spillested: Kartoffelpakhuset

 

1991 – “Ståltårer” – Fokus på krigsårene 1940 – 1944
Forfatter: Jytte Borberg
Instruktør: Bjarne Fugleberg og Hanne Meyer
Spillested: Tovværksfabrikken

 

1994 – “Som med storme gror” – Fokus på bevægelser
Forfatter og instruktører: Hanne Meyer – 1910, Palle Henningsen – 1930, Bjarne Fugleberg 1950
Spillested: Tobakken

 

1997 – “De lysegrønne bøge” – Fokus på efterkrigstidens handlinger 1945 til 1955
Forfatter: Jytte Borberg
Instruktører: Bjarne Fugleberg og Hanne Meyer
Spillested: Musikhuset i Esbjerg

 

2000 – “Rejsen til verdens ende” Fokus på Martin Spangsberg
Forfatter: Birger Kledal og Hanne Meyer
Instruktør: Turi Malmø
Spillested: Musikhuset

 

2004 – “Gør gode tider bedre” – Fokus på Esbjerg i 60erne
Forfatter: Johnny Werngren og Hanne Meyer
Instruktør: Bjarne Fugleberg
Spillested: Kartoffelpakhuset

 

2006 – “Rask må det gå” – Fokus på Esbjerg i 70erne
Forfatter: Johnny Werngreen og medforfatter Hanne Meyer
Instruktør: Bjarne Fugleberg – medinstruktør Hanne Meyer
Spillested: Kartoffelpakhuset

 

2009 – “Torvet – Esbjergs hjerte” Torvet i 100 år
Forfatter: Hanne Meyer
Instruktør: Bjarne Fugleberg – medinstruktør Sanne Juhl
Spillested: Kartoffelpakhuset

 

2012: “Esbjerg – Danmarks Chicago” – en kalejdoskopisk rejse i de såkaldte “Amerikanske perioder” fra 1868 og frem
Forfattere: Hanne Meyer og Jens Morten Frederiksen
Instruktør: Sanne Hallum
Spillested: “Kartoffelpakhuset”

 

 

 

2015: “Esbjerg Melder storm” – om orkanen 3. december 1999 og hvordan den ændrede folks almindelige fredag, til en dag de sent vil glemme.
Forfattere: Hanne Meyer og Jens Morten Frederiksen
Instruktør: Sanne Hallum
Spillested: “Kartoffelpakhuset”11252241_1627176880871235_4775122320339789551_n

 

 

Revyer:

1996 – “Underdrejet” – Tobakken
1999 – “Gas på Palads” – Paladshotellet

 

Teater for børn og Familieteater:

1998 – “Vi bor i samme hus” – for UNICEF –
Esbjerg Teater indtægter til UNICEF

2001 – “Tante Grøn, tante Brun og tante Lilla” – Esbjerg Teater

2002 – “Tante grøn, tante Brun og tante Lilla holder jul” –
Esbjerg Teater

2004 – “Alle verdens børn” – for UNICEF – Esbjerg Teater
– indtægter til UNICEF

2005 – “Fem i en ærtebælg. Hun duede ikke. Den lille pige med svovlstikkerne” H.C. Andersen oplæsning + pantomime for spejdere – i Spejderhuset

2010 – “Busters verden” – for Esbjerg UNICEFby 2010 børn spiller for børn – i Huset

2010 – “Tante Grøn, tante Brun og tante Lilla” – Musical i Musikhusets nye teatersal – Premiereforestillingens entreindtægter til Esbjerg UNICEf-by 2010.

2011 – “Tante Grøn, tante Brun og tante Lilla” Teaterhuset Borgergade

2011: “Tante Grøn, tante Brun og tante Lilla får julesøg” – familieforestilling

2014: “Halløj i Huskeland” – familieforestilling

2014: “Tilværelsen i mit liv” – ungdomsforestilling

2015: “Griseprinsessen” – familieforestilling

2016:”Den magiske postkasse”

2017: “Verdener Krydses”

Voksenteater

2016:”Jeppe på bjerget”

11225089_10153283966171658_5509422349709505833_n

2016:”Snehvide og de 2 dværge”

Åbning af Festugen:

1998 – “Mennesker ved havet” Torvescenen + Totalteater på Torvet
1999 – “Kom op og se ud over århundredets by” Vandtårnet/Optog til Torvet/labyrint
1998 – “Fængslende digte og skæbnespil” – Tinghusets fængselskælder

 

Andre aktiviteter:

 

1999 – “Esbjerg en by i live” – Multimedieshow – Pakhus på havnen
2004 – Juleunderholdning i Odd. Fellowlogen i Havnegade
2005 – “At rejse er at leve” – Udvandringen ca. 1910″ – optog
2005 – Cutty Sark – Afsked med søens folk og udvandring happening på Havnekajen
2006 – “Meeting Place” H.C Andersen international festival
2007 – “Historiens dag” arrangement med Esbjerg Museum Museumspladsen
2007 – Kulturnatten Revy Teaterhuset i Borgergade.
2009 – “Kludder i Clairvoyanten” – cafescenen på Tobakken – Instruktør Sanne Juhl
2010 – Kulturnatten – revy i Teaterhuset, Borgergade
2011 – “Panik i familien” teater for voksne i Teaterhuset –
instruktør Uffe Christensen
2012 – “Blue Moon – teater for voksne i Teaterhuset –
instruktør Thomas Bæhring